Einstein zei het al: alles is energie!
Materie is voor 99,9999% lege ruimte. Uit diverse onderzoeken en experimenten blijkt dat op het allerkleinste niveau alleen mogelijkheden bestaan. Niets ligt vast. Ons hele universum is een pulserende oceaan van energie, een oneindige zee vol mogelijkheden.

Kwantumveld

Alles wat bestaat vindt zijn oorsprong in deze "oer-soep" of "universele substantie".
Je lichaam, je gedachten, de planten, dieren, planeten, sterren. Alles en iedereen komt voort uit één en hetzelfde energieveld, de basis van onze fysieke realiteit. Een gigantisch kwantumveld vormt de grondslag van het hele universum. Alles staat daardoor met alles in verbinding als in een onzichtbaar web, een levensenergie die het hele universum doordringt. Een energiematrix, een werkelijkheid die er wel is, maar die we niet kunnen zien. We bevinden ons niet alleen in deze matrix, maar zijn uiteraard ook onderdeel van dit veld. Op het meest elementaire niveau zijn we dus geen samenstelling van chemische reacties, maar een concentratie van energie in een energieveld dat met alle dingen in de wereld verbonden is.

Spirituele tradities

De idee dat er in het universum iets is wat alles met elkaar verbindt en samenhang schept, is niet nieuw. Vrijwel alle spirituele teksten van oude tradities hebben dit al beschreven: we zijn door een veld van energie verbonden. Bijvoorbeeld in het Hindoeïsme wordt gesproken over akasha: het meest fundamentele element waaruit de kosmos bestaat. Vanuit de kwantumwetenschap worden nu deze intuïtieve spirituele inzichten bevestigd.
Lynne Mc Taggart, wetenschapsjournaliste, brengt in haar boek 'Het Veld, De zoektocht naar de geheime kracht van het universum' uitkomsten van experimenten en onderzoek van verschillende vooraanstaande wetenschappers bij elkaar. Ze beschrijft overeenkomsten en verschillen tussen de tot dan toe veelal op zich staande visies en komt de conclusie: mensen vormen een samenballing van energie (lichtwezens) in een onzichtbaar energieveld dat met alles in de wereld verbonden is. Dat veld waarin alles met elkaar verbonden is, heeft vele namen: kwantumveld, goddelijke matrix, nulpuntveld, akasha-veld, kwantumhologram.

inSpin websites