cell

Ontdekking van Biofotonen

In 1933 stelde de Russische natuurkundige, Alexander Gurwitsj vast, dat alle cellen licht uitstralen. Later in de jaren zeventig bevestigden Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann dit op wetenschappelijke wijze. Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op.

Verder werd ontdekt dat een gezonde cel coherent (= regelmatig, samenhangend) licht uitstraalt, terwijl een zieke cel chaotisch licht uitstraalt, en dat de chaotische straling zou kunnen worden gescheiden van de coherente straling door middel van elektronische filters.

Zij ontdekten dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Dus elke bacterie, elk virus, elk orgaan, elke cel, elk zwaar metaal, elke ziekte en elk medicijn heeft zijn eigen trilling en straling.

Door middel van het door de cellen uitgestraalde licht, communiceren de lichaamscellen met elkaar, en stemmen hun activiteit op elkaar af en zorgen voor de aansturing van alle biochemische processen in het lichaam.
De lichtdeeltjes waarmee cellen met elkaar communiceren worden biofotonen genoemd. Het woord biontology is afgeleid van 2 woorden: 'bio', betekent leven, en 'ontology' de studie van het zijn. 

Biofotonen therapie/biontology is een vorm van geintegreerde geneeskunde, die gebruik maakt van een zowel reguliere- als complementaire geneeskundige visie en rekening houdt met alle aspecten van een mens: fysiek, sociaal, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het is een holistische benadering van gezondheid, alles staat in verbinding met elkaar.

Verstoringen

Bacterien, chemicalien, elektromagnetische/aardmagnetische straling en vaccinaties kunnen de communicatie tussen de cellen verstoren. Daardoor raakt het lichaam uit balans, worden organen ontregeld en werkt het immuunsysteem niet meer optimaal. Het lichaam wordt ziek en dit uit zich met symptomen, zoals pijn, infecties.

Het lichaam geneest zichzelf

Bij biofotonen therapie wordt er gewerkt met het lichaamseigen licht, door dit te optimaliseren op elektromagnetisch niveau. Hierdoor kan het lichaam weer zelf voor genezing zorgen.

 

 

 

inSpin websites