Uit jarenlange ervaring is gebleken dat dyslexie(maar ook  dyscalculie, ADD, ADHD) hoofdzakelijk voorkomen doordat de hypofyse en de epifyse niet goed samenwerken, met als gevolg dat de hersenhelften niet goed geintegreerd zijn.
De Chiren, het instrument waarmee de behandelingen gegeven worden, beschikt over een speciaal ontwikkeld programma om dit te behandelen.

De linker hersenhelft wordt gezien als de kant van de logica en de rechterhelft als de gevoelsmatige, intuïtieve zijde.
De oorzaak van de storing ligt in twee hormonale klieren, de epifyse en hypofyse, die de controle hebben over de hersenhelften. De rechterhelft wordt gecontroleerd door de epifyse. De linker hersenhelft wordt gecontroleerd door de hypofyse.

Hoe ontstaat zo'n storing tussen de epifyse en de hypofyse?

De meeste storingen in het hormoonsysteem worden te weeg gebracht door vaccinaties, die allerlei verkeerde functies van deze klieren veroorzaken. Andere oorzaken van verstoringen zijn over het algemeen verschillende soorten chemicaliën.

De wijze van behandelen

Eerst dienen de storingen in het totale hormoonsysteem te worden opgeheven, dus inclusief die tussen de epifyse en hypofyse, zodat het immuunsysteem weer optimaal werkt. Dat is altijd stap één.
Ook is het belangrijk dat het spijsverteringssysteem optimaal functioneert: vooral de darmflora heeft veel invloed op ons brein.

Daarna volgen de speciale dyslexie-behandelingen met biofotonen. Dit doen we net zolang totdat de dyslexie verdwenen is, hetgeen met scorekaarten bijgehouden kan worden.

Indien u meer informatie wilt, of nog vragen heeft over deze dyslexiebehandeling, kunt u contact met mij opnemen.

inSpin websites